Чернівецький обласний центр

з профілактики та боротьби зі СНІДом

План роботи обласної ради з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ на 2022 р.

 

Питання для розгляду / назва заходу
Термін виконання
Відповідальні
Очікуваний результат
А
Б
В
Г
Д
Діяльність обласної ради з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ
1
Проведення засідань обласної ради з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ (далі – Ради)
1 раз на квартал
Голова, заступники Ради
 
Забезпечено попереднє опрацювання питань, які виносяться на розгляд Ради
2
Розгляд та затвердження Плану роботи Ради на 2022 рік
 
IІ квартал
Голова, секретар Ради
 
Забезпечено координаціюзаходівщодо виконання завдань тафункцій Ради
3
Про заходи з усунення недоліків пов’язаних з організацією надання медичних послуг 1-го і 2-го рівня для лікування хворих на ВІЛ/СНІД в рамках впровадження медичної реформи
IІ квартал
Генеральний директор ОКНП «Чернівецький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом»
Забезпечено координацію заходів щодоорганізації надання медичних послуг для ВІЛ-позитивних громадян рамках впровадження медичної реформи
4
Інформування членів Ради про поточний стан забезпечення Чернівецької області препаратами для ЗПТ. Інформування щодо впровадження ЗПТ на первинному рівні надання медичної допомоги
 
ІІ квартал
Генеральний директор ОКНП «Чернівецький обласнийнаркологічний диспансер»
регіональний представник благодійної організації «Благодійний фонд «Всеукраїнське об\\\'єднання наркозалежних жінок (ВОНА)»
Забезпечено постійний моніторинг стану забезпечення препаратамидля замісної підтримувальної терапії в Чернівецькій області
5
Про впровадження пакету послуг з профілактики ВІЛ серед ЛВНІ
 
IІ квартал
Виконавчий директор Чернівецькогоблагодійного фонду «Нова сім\\\'я»
Забезпечено координацію заходів щодо впровадження пакету послуг з профілактики ВІЛ серед ЛВНІ
6
Інформування членів Ради про поточний стан забезпечення Чернівецької області АРВ-
препаратами
 
ІІІ квартал
Генеральний директор ОКНП «Чернівецький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом»
Забезпечено постійний моніторинг стану забезпечення АРВ- препаратами в Чернівецькій області
7
Про перспективи та поточні ризики у впровадженні реформи протитуберкульозної служби
IІІ квартал
Генеральний директор ОКНП «Чернівецький обласнийклінічний протитуберкульозний диспансер»
Скоординовано роботу зацікавлених сторін щодо ефективної реалізації заходів в рамках впровадження реформи протитуберкульозної служби
8
Про доступ до лікування, догляду та підтримки для засуджених і звільнених з місць позбавлення волі в умовах реформи охорони здоров’я
ІІІ квартал
Начальник філії центру охорони здоров\\\'я ДКВС України в Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях;
Голова правління БО «100 відсотків життя. Чернівці»
Скоординовано роботу зацікавлених сторін щодо впровадження заходів з метою забезпечення доступу до лікування, догляду та підтримки для засуджених і звільнених з місць
позбавлення волі в умовах реформи охорони здоров’я
9
Про результати дослідження серед трансгендерних людей,  в тому числі біо-поведінкового, оцінки чисельності та оцінки якості надання послуг, націлених на трансгендерних людей, а також бар’єрів доступу трансгендерних людей до медичних послуг
IІІ квартал
Голова Чернівецької обласної організації «Люди Буковини»
Скоординованороботузацікавленихсторін щодоподоланнябар’єрівдоступутрансгендернихлюдейдомедичних послуг
10
Про проведення дослідження серед підлітків, що вживають ПАР
ІIІ квартал
Голова Чернівецької обласної організації «Люди Буковини»
Забезпечено координацію заходів щодо впровадження пакету послуг з профілактики ВІЛ серед ЛВНІ
11
Представлення паспорта ЧСЧ, щодо стану справ у забезпеченні відповіді на епідемію ВІЛ/ТБ та інших інфекційних захворювань «Відповідь на поширення ВІЛ в межах ключової групи ЧСЧ у Чернівецькій області: тенденції, виклики, перспективи»
ІІІ квартал
Представник спільноти чоловіків, які мають сексуальні стосунки з чоловіками
Планування роботи для відповіді на епідемію ВІЛ/ТБ та інших інфекційних захворювань серед ЧСЧ, підготовки відповідних рішень, урахування інтересів ключової групи ЧСЧ у регіональних програмах протидії туберкульозу і ВІЛ
12
Огляд результатів реалізації грантів Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією (далі – Глобальний фонд)
ІV квартал
Голова правління БО «100 відсотків життя. Чернівці»
Забезпечено нагляд за реалізацією грантів Глобального            фонду
13
Про результати адвокаційної діяльності БО «Tbpeolpe Ukraine» у забезпеченні сталості послуг з туберкульозу на місцевому рівнях
 
IV квартал
Регіональний представник благодійної організації «TBpeopleUkraine»
Скоординовано роботу зацікавлених сторін щодо забезпечення сталості послуг з питань туберкульозу, направлено відповідні звернення до очільників ОДА та голови Ради
14
Про стан забезпечення доступу до лікування вірусних гепатитів для ключових груп, зокрема людей, що вживають наркотики
IV квартал
Регіональний представник благодійної організації «Благодійний фонд «Всеукраїнське обєднання людей з наркозалежністю (Волна)»
Забезпечено постійний моніторинг стану забезпечення доступу до лікування вірусних гепатитів для ключових груп, зокрема людей, що вживають наркотики
15
Інформування членів Ради про поточний стан забезпечення Чернівецької області протитуберкульознимипрепаратами
ІV квартал
Генеральний директор ОКНП «Чернівецький обласний клінічний протитуберкульозний диспансер»
Забезпечено постійний моніторинг стану забезпечення протитуберкульознимипрепаратами в Чернівецькій області
Інші заходи обласної ради з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ
1
Проведення просвітницької роботи у закладах освіти щодо протидії ВІЛ-інфекції та туберкульозу
постійно
Директор Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, завідувач Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області
Підвищення рівня знань у дітей та молоді щодо захисту життя та здоров\\\'я
2
Проведення акції з нагоди Дня пам’яті померлих від СНІДу
ІІ квартал
Генеральний директор ОКНП «Чернівецький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом», в.о.генерального директора КНП «Чернівецький обласний центр громадського здоров\\\'я» Чернівецької обласної ради, керівники громадських організацій
Підвищення обізнаності загального населення з проблеми ВІЛ-інфекції/СНІДу
3
Проведення кампанії присвяченої Всесвітньому дню жіночого здоров’я
ІІ квартал
Регіональний представник благодійної організації «Позитивні жінки», неурядові організації (за згодою)
 
Збільшення кількості соціальної реклами з актуальних питань
4
Моніторинг та реагування (подальший супровід) на випадки порушення прав жінок та дівчат, які живуть з ВІЛ
постійно
Регіональний представник благодійної організації «Позитивні жінки»
Звіт представлений на засіданні Ради
5
Проведення кампанії присвяченої 16 дням активізму проти гендерно зумовленого насильства
ІІІ квартал
Регіональний представник благодійної організації «Позитивні жінки», неурядові організації (за згодою)
Привернення уваги громадськості до проблеми гендерно зумовленого насильства . Збільшення кількості соціальної реклами з актуальних питань
6
Організація засідань міжсекторальної робочої групи
1 раз на квартал
Заступники голови Ради
Здійснення інформаційної, консультативної, аналітичної та організаційної діяльності Ради
7
Проведення просвітницької кампанії з нагоди Дня боротьби зі СНІДом
ІV квартал
Генеральний директор ОКНП «Чернівецький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом», в.о.генерального директора КНП «Чернівецький обласний центр громадського здоров\\\'я» Чернівецької обласної ради, керівники громадських організацій
Підвищення обізнаності загального населення з проблеми ВІЛ-інфекції/СНІДу
8
Формування Плану робіт Ради на 2022 рік
ІV квартал
Секретар Ради
Забезпечення ефективної роботи Ради
9
Пропозиціїщодостворення, функціонування, координуваннярегіональнихгруп з реагування на бар’єри людей, яких торкнулася проблема ТБ
 
Протягом 2022 року
Регіональний представник БО «ТБ PeopleUkraine» у Чернівецькій області
Зацікавлені сторони
Зацікавлені сторони у функціонуванні регіональнихгруп з реагування на бар’єри людей, якихторкнулася проблема ТБ
Впровадження діючої системи моніторингу порушення прав та існуючих бар’єрів доступу до послуг ТБ, що стане підґрунтям для забезпечення адекватних індивідуальних відповідей (насамперед, перенаправлення до юридичних, медичних, психосоціальних та інших послуг) та інформування для якісної програмної відповіді та покращення політики та адвокації на регіональному рівні
10
Пропозиціїщодорозробки, впровадженняалгоритмів з подоланнябар’єрів та порушення прав людей з ТБ на регіональному рівні
 
Протягом 2022 року
Регіональний представник БО «ТБ PeopleUkraine» у Чернівецькій області
Зацікавлені сторони у розробці та впровадженні алгоритмів з 3подоланнябар’єрів та порушення прав людей з ТБ на регіональному рівні
Розроблено успішний алгоритм вирішення типових проблем осіб, які стикнулися з проблемою ТБ, які повязані із порушенням їх прав, шляхом отримання ними кваліфікованої юридичної, соціальної, допомоги у формі консультацій та юридичного/соціального супроводу
10
Пропозиціїщодопроведенняінформаційнихзаходів з пріоритизаціїзаходів з протидії ТБ на місцевомурівні
Протягом 2022 року
Регіональний представник БО «ТБ PeopleUkraine» у Чернівецькій області
Зацікавлені сторони у проведенні інформаційнихзаходів з пріоритизаціїзаходів з протидії ТБ на місцевомурівні(за згодою)
Підвищення розуміння та виявлення випадків дискримінації осіб, які стикнулися з проблемою ТБ, алгоритмів дій у разі виявлення таких випадків, а також законодавчого регулювання прав осіб з ТБ та недопущення їх порушення шляхом підвищення правової обізнаності та налагодження взаємодії у контексті захисту осіб з ТБ  між соціальними працівниками, представниками державних органів, медичними працівниками, представниками НУО
11
Розробка алгоритму адвокації закупівель соціальних послуг для людей з ТБ за кошти місцевих ОТГ, враховуючи специфіку регіону
 
Протягом 2022
Регіональний представник БО «ТБ PeopleUkraine» у Чернівецькій області
Зацікавлені сторони у фінансуванні соціальних послуг для людей з ТБ за кошти місцевих ОТГ (за згодою)
Фінансування соціальних послуг для людей з ТБ за кошти місцевих ОТГ. Підвищення рівня профілактичної діяльності з питань ТБ серед місцевих громад
12
Презентація звіту за результатами впровадження мобільного додатку OneImpactщодомоніторингу бар’єрів доступу, в тому числі правових, людей з туберкульозом до медичних послуг
Березень-грудень 2022 року
Регіональний представник БО «ТБ PeopleUkraine» у Чернівецькій області
 
Скоординовано роботу зацікавлених сторін щодо подолання бар’єрів доступу, в тому числі правових, людей з туберкульозом до медичних послуг
13
Пропозиціїщодостворення, функціонування, координуваннярегіональнихгруп з реагування на бар’єри людей, яких торкнулася проблема ТБ
Протягом 2022 року
Регіональний представник БО « ТБ PeopleUkraine» у Чернівецькій області
Зацікавлені сторони
Зацікавлені сторони у функціонуванні регіональнихгруп з реагування на бар’єри людей, якихторкнулася проблема ТБ
Впровадження діючої системи моніторингу порушення прав та існуючих бар’єрів доступу до послуг ТБ, що стане підґрунтям для забезпечення адекватних індивідуальних відповідей (насамперед, перенаправлення до юридичних, медичних, психосоціальних та інших послуг) та інформування для якісної програмної відповіді та покращення політики та адвокації на регіональному рівні
14
Забезпечення роботи Регіональних комітетів (міжвідомчих робочих груп) з питань валідації елімінації ППМД ВІЛ та сифілісу при структурних підрозділах з питань охорони здоров’я із залученням представниць спільноти жінок, які живуть з ВІЛ та ВІЛ-сервісних НУО
Постійно
Департамент охорони здоров’я, Міжвідомча робоча група з питаньвалідації елімінації ППМД ВІЛ та сифілісу
Забезпечено між секторальний підхід.
Щоквартальні робочі зустрічі (оф лайн/онлайн формат)
15
Внесення пропозиції щодо забезпечення адаптованими молочними сумішами для штучного вигодування новонароджених (за рахунок місцевих бюджетів) до досягнення 12-и місячного віку та препаратів для припинення лактації з указанням дати затвердження бюджетної програми з вказанням рядка, датами проведених тендерів та вартістю закупівель та датами поставок сумішей у відповідні за видачу сумішей ЗОЗ
Постійно
Міжвідомча робоча група з питань валідації елімінації ППМД ВІЛ та сифілісу
Закупівля адаптованих молочних сумішей для штучного вигодування новонароджених, за рахунок місцевого бюджету.
16
Організація наданнясоціальнихпослуг шляхом соціальногозамовлення (постанова Кабінету Міністрів від 1 червня 2020 р. № 450, м.Київ).
ІІІ квартал
Департамент соціального захисту населення
Впровадження соціального замовлення (закупки соціальних послуг), зокрема соціального супроводу представників уразливих до ВІЛ/СНІД та ТБ груп до медичних послуг, діагностики та лікування ВІЛ/СНІД та ТБ, в т.ч. із залученням бюджетів ОТГ