Чернівецький обласний центр

з профілактики та боротьби зі СНІДом

Про Центр

ПОЛОЖЕННЯ
про Центр моніторингу та оцінки виконання програмних заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу

І. Загальні положення.

1. Центр моніторингу та оцінки виконання програмних заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі – Центр МіО) утворюється у складі Чернівецького обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом.
2. Центр МіО створюється з метою здійснення моніторингу та оцінки виконання програмних заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі – Центр МіО).
3. У своїй діяльності Центр МіО керується Законами України, актами Кабінету Міністрів України, актами міністерства охорони здоров’я, Комітету з питань з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншими соціально небезпечним хворобам, управління охорони здоров’я, положення про Центр моніторингу та оцінки виконання програмних заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та наказами КЗ «Обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом».
4. Центр МіО співпрацює з органами виконавчої влади, підприємствами установами та організаціями, об’єднаннями громадян, у т.ч. міжнародними, які реалізують політику у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в області, та має право координувати діяльність щодо здійснення МіО. Центр моніторингу та оцінки виконання програмних заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань здійснення МіО.

ІІ. Основні завдання Центру МіО.

1. Здійснення МіО.
2. Розбудова та забезпечення належного функціонування регіональної системи МіО.
3. Визначення пріоритетів регіональної політики з МіО.
4. Надання узагальненої інформації щодо стану епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу місцевим органам виконавчої владі, обласній раді з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу при Чернівецькій обласній державній адміністрації, установам та організаціям, підприємствам, об’єднанням громадян, у тому числі міжнародним.
5. Співпраця щодо здійснення МіО з місцевими органами виконавчої влади, установами та організаціями, підприємствами, об’єднаннями громадян, у тому числі міжнародними.

ІІІ. Основні функції Центру МіО.

1. Оцінка потреб щодо розвитку регіональної системи МіО, включаючи потреби в матеріально-технічному забезпеченні, проведенні спеціальних досліджень з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу.
2. Організаційно-методичне забезпечення проведення МіО, розроблення показників, звітних форм, інструкцій, методик збору даних моніторингу і оцінки заходів, спрямованих на протидію поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу.
3. Координація діяльності зі збору, обробки та аналізу даних МіО, відповідно до затверджених регіональних показників виконання обласної програми забезпечення, профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД та методології їх збору, включаючи епідеміологічний нагляд, поведінковий моніторинг, спеціальні дослідження, моніторинг і оцінку програм.
4. Створення та ведення баз даних МіО.
5. Підготовка звітів з виконання обласної програми забезпечення, профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.
6. Організація семінарів для працівників місцевих органів виконавчої влади, установ та організацій, підприємств, об'єднань громадян з питань здійснення МіО.
7. Систематичне розповсюдження інформації щодо результатів МіО, шляхом видання публікацій, електронних інформаційних бюлетенів, розміщення інформації в мережі Інтернет.

ІV. Права Центру МіО.

1. Здійснювати аналітичну, науково-практичну, інформаційно-освітню, консультативну та іншу діяльність, пов’язану з виконанням завдань Центру МіО.
2. Готувати та видавати матеріали з питань організації та проведення МіО.
3. Визначати перспективи розвитку Центру МіО, виходячи з потреб епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції/СНІДу та покладених завдань.

V. Управління центром МіО.

1. Управління Центром МіО здійснює завідувач, який призначається та звільняється головним лікарем обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом.
2. Завідувач Центру МіО:

  • здійснює загальне керівництво діяльністю Центру МіО;
  • несе відповідальність за виконання Центром МіО покладених на нього завдань;
  • організовує роботу з підвищення професійного рівня працівників Центру МіО;
  • здійснює інші повноваження, передбачені Положенням.

4. Фінансування Центру МіО здійснюється в межах коштів, виділених обласному центру з профілактики та боротьби зі СНІДом та інших джерел, що не суперечить чинному законодавству.