Чернівецький обласний центр

з профілактики та боротьби зі СНІДом

Пам’ятка щодо доступу до медичних послуг ВПО

Пам’ятка щододоступу до медичних послуг внутрішньо переміщеним особам
Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, в Україні введено воєнний стан у зв’язку з військовою агресією російської федерації.
Утікаючи від небезпеки, значна кількість внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО) перемістилась до західних та центральних областей України, зокрема, до Чернівецької області. Поряд із питанням прихистку, житла, соціальних гарантій питання охорони здоров’я та доступу до медичних послуг мають важливе значення для ВПО.
Відповідно до статті 49 Конституції України кожен має право на охорону здоров\'я, медичну допомогу та медичне страхування. Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров\'я медична допомога надається безоплатно.
Згідно з статтею 6 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров\'я» № 2801-XII від 19.11.1992 року, кожний громадянин України має право на охорону здоров\'я, що передбачає кваліфіковану медичну допомогу, включаючи вільний вибір лікаря.
Відповідно до статті 7 Закону № 2801-XII, держава згідно з Конституцією України гарантує всім громадянам реалізацію їх прав у сфері охорони здоров\'я шляхом фінансування надання всім громадянам та іншим визначеним законом особам гарантованого обсягу медичних і реабілітаційних послуг та лікарських засобів у порядку, встановленому законом.
Стаття 8 Закону № 2801-XII передбачає, що кожен громадянин має право на безоплатне отримання у державних та комунальних закладах охорони здоров\'я медичної допомоги, до якої належать: екстрена медична допомога, первинна медична допомога (далі - ПМД), вторинна медична допомога, третинна медична допомога, паліативна допомоги.
Держава гарантує громадянам України та іншим визначеним законом особам надання необхідних медичних послуг та лікарських засобів за рахунок коштів Державного бюджету України на умовах та в порядку, встановлених законодавством.
Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» № 2168-VIII від 19.10.2017 року (далі – Закон № 2168-VIII) визначає державні фінансові гарантії надання необхідних пацієнтам послуг з медичного обслуговування (медичних послуг) та лікарських засобів належної якості за рахунок коштів Державного бюджету України за програмою медичних гарантій.
Згідно із статтею 5 Закону № 2168-VIII, програма медичних гарантій базується, зокрема на принципах надання рівних державних гарантій для реалізації пацієнтами права на охорону здоров’я незалежно від віку, раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, зареєстрованого місця проживання, за ознакою мови або іншими ознаками.
Відповідно до статті 6 Закону № 2168-VIII, пацієнти мають право на отримання необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів належної якості за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на реалізацію програми медичних гарантій, у надавачів медичних послуг; можливість вибору лікаря у порядку, встановленому законодавством.
Відповідно до частини 2 статті 9 Закону № 2168-VIII, пацієнт (його законний представник) реалізує своє право на вибір лікаря шляхом подання надавачу медичних послуг декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу. Надавачам медичних послуг забороняється відмовляти у прийнятті декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та веденні пацієнта, зокрема, на підставі наявності у пацієнта хронічного захворювання, його віку, статі, соціального статусу, матеріального становища, зареєстрованого місця проживання тощо, крім випадків, передбачених законодавством.
Відповідно до пункту 5 Розділу ІІ Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України № 503 від 19.03.2018 року (далі - Порядок), пацієнт (його законний представник) має право змінити лікаря, який надає ПМД, шляхом подання тому самому або іншому надавачу ПМД нової Декларації відповідно до цього Порядку.
Відповідно до положень пункту 8 Розділу ІІ Порядку, надавачі ПМД зобов’язані забезпечити пацієнтам (їх законним представникам) для прийняття ними рішення про вибір лікаря, який надає ПМД, можливість ознайомитись з інформацією про надавача ПМД; лікарів, які надають ПМД у такого надавача ПМД; перелік медичних послуг, які надавач ПМД зобов\'язаний надавати за договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладеного між надавачем ПМД та Уповноваженим органом.
Згідно із пунктом 9 Розділу ІІ Порядку, вищевказана інформація розміщується надавачем ПМД за кожним місцем надання медичних послуг ПМД та на його веб-сайті (у разі наявності).
Відповідно до пункту 4 Розділу ІІІ Порядку, за зверненням пацієнта (його законного представника) уповноважена особа зобов’язана допомогти пацієнту (його законному представнику) заповнити та самостійно подати Декларацію через електронну систему охорони здоров’я за допомогою комп’ютера або іншого засобу зв’язку, що належить такому пацієнту (його законному представнику).
Відповідно до статті 35-2 Закону № 2801-XII, вторинна (спеціалізована) медична допомога надається незалежно від задекларованого/зареєстрованого місця проживання особи, відповідно до медичних показань за направленням лікуючого лікаря з надання первинної медичної допомоги.
До того ж, згідно із положеннями статті 38 Закону № 2801-XII, кожний пацієнт має право, коли це виправдано його станом, бути прийнятим у будь-якому закладі охорони здоров\'я за своїм вибором, якщо цей заклад має можливість забезпечити відповідне лікування.
У зв’язку з викладеним, керуючись положенням статті 49 Конституції України, законів України «Основи законодавства України про охорону здоров\'я», «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України № 503 від 19.03.2018 року,
Станом на 29.07.2022 до ОКНП «Чернівецький обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДОм» звернулись 380 внутрішньо переміщених осіб. Усім надано медичні послуги відповідно до умов договору з НСЗУ.