Чернівецький обласний центр

з профілактики та боротьби зі СНІДом

В Україні удосконалено та уніфіковано обліково-статистичні форми щодо епідситуації з ВІЛ-інфекції/СНІДу

В Україні запроваджуються уніфіковані форми облікової документації та звітності, які дозволять отримати на національному рівні вичерпну інформацію щодо епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції/СНІДу, здійснити її якісний моніторинг та оцінку. Відповідний наказ №180 «Про затвердження форм первинної облікової документації і звітності з питань моніторингу епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції та інструкцій щодо їх заповнення», підготовлений Держслужбою соцзахворювань у співпраці з партнерами, затверджено МОЗ України та днями зареєстровано у Міністерстві юстиції (№495/23027 від 27 березня 2013 року).

Документ дасть можливість стандартизувати та упорядкувати процес систематичного збору та аналізу інформації на місцевому, регіональному, а також на національному рівнях для подальшого прийняття управлінських рішень щодо розширення та пріоритизиції заходів протидії ВІЛ-інфекції в Україні. Виконання наказу забезпечить виконання низки завдань, визначених в Загальнодержавній програмі забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009—2013 роки та у подальшому.
Нагадаємо, що з метою контролю за станом епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції в Україні розроблено та впроваджено єдину систему моніторингу. Ця система передбачає збір даних на чотирьох рівнях: рівні пацієнта (індивідуальному, шляхом заповнення первинної облікової форми); рівні закладів охорони здоров’я (шляхом заповнення статистично-облікових форм); рівні регіонів (шляхом складання квартальних та щомісячних зведених звітів); національному рівні (шляхом складання галузевої статистичної звітності). Затвердження наказом уніфікованих стандартних форм обліку є одним з ключових компонентів забезпечення ефективного функціонування національної системи моніторингу епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції.
Уніфікований підхід до збору даних сприятиме налагодженню єдиного механізму введення, збору, обробки та аналізу інформації, складання галузевої статистичної звітності, інтерпретації даних щодо епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції.